Tou mesimeriou

Tou mesimeriou
Lithography

It is an artwork of the artist Eva Mela, with title " Tou mesimeriou ".

Lithograph printing, dimensions: 28 x 41 cm (23 x 31 cm)

 

For price, contact us.